Please Contact Us if you have any questions or to report any problems.

PITHY QUOTES FROM PAST MASTERSSige vi nu, at det, der udgjorde det Substantielle i hans Existents, var Ironi (dette er vel en Modsigelse, men skal ogsaa være det), postulere vi endvidere, at Ironi er et negativt Begreb, saa seer man let, hvor vanskeligt det bliver at fastholde Billedet af ham, ja at det synes umuligt eller idetmindste ligesaa besværligt, som at afbilde en Nisse med den Hat, der gjør ham usynlig.


Kierkegaard: Samlede Værker. Om Begrebet Ironi, Förste Deel, Indledning

SUBSCRIBER:


past masters commons